Remedy for tan

கைகளில் உள்ள டானை நீக்க சிறந்த இயற்கை முறை!!!

பலரிடத்தில் தோல் பதனிடுதல் அதாவது டானிங் ஒரு பொதுவான பிரச்சனையாக உள்ளது. பிரகாசமான வெயிலின் காரணமாக, தோல் பழுப்பு நிறமாகிறது….