ஆறு மாத வீழ்ச்சிக்குப் பின் ஐந்து சதவீத வளர்ச்சியைக் கண்ட இந்திய ஏற்றுமதி..! சரிவிலிருந்து மீள்கிறதா..?

2 October 2020, 4:38 pm
Indian_Exports_Up_Again_After_6_Months_UpdateNews360
Quick Share

தொடர்ச்சியாக ஆறு மாதங்கள் வீழ்ச்சியை சந்தித்த பின்னர், வர்த்தக ஏற்றுமதி செப்டம்பர் மாதத்தில் 5.27% அதிகரித்து 27.40 பில்லியன் டாலராக உயர்ந்துள்ளது. கடந்த ஆண்டு செப்டம்பரில் 26.02 பில்லியன் டாலராக இருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

ஏப்ரல்-செப்டம்பர் 2020-21 காலப்பகுதியில் ஏற்றுமதி 125.06 பில்லியன் டாலராக இருந்தது. இது கடந்த ஆண்டின் இதே காலப்பகுதியை விட 21.43 சதவீதம் குறைந்திருந்தது. வர்த்தக மற்றும் கைத்தொழில் அமைச்சகத்தின் தரவுகளின்படி, 2020 செப்டம்பரில் வர்த்தக இறக்குமதியின் மதிப்பு 30.31 பில்லியன் டாலராக இருந்தது. இது 2019 செப்டம்பரில் 37.69 பில்லியன் டாலராக இருந்தது. இதன் மூலம் இறக்குமதி 19.60 சதவீதம் குறைந்துள்ளது.

2020-21 ஏப்ரல்-செப்டம்பர் மாதங்களில் வணிக இறக்குமதி 148.69 பில்லியன் டாலராக இருந்தது. இது கடந்த ஆண்டின் இதே காலகட்டத்தில் 248.08 பில்லியன் டாலர்களாக இருந்தது. இதன் மூலம் 40.06 சதவீதம் குறைந்துள்ளது. ஆனாலும் 2020 செப்டம்பரில் இந்தியா நிகர இறக்குமதியாளராகவே உள்ளது.

இந்தியாவின் வர்த்தக பற்றாக்குறை 11.97 பில்லியன் டாலராக உள்ளது. இது கடந்த ஆண்டின் இதே காலப்பகுதியான செப்டம்பரில் ​​2.91 பில்லியன் டாலருடன் ஒப்பிடும்போது, வர்த்தக பற்றாக்குறை 75.06 சதவீத முன்னேற்றத்தைக் காட்டுகிறது.

செப்டம்பர் 2020’இல், பெட்ரோலியம் அல்லாத ஏற்றுமதியின் மதிப்பு 23.81 பில்லியன் டாலராக இருந்தது. இது 2019 செப்டம்பரை விட 5.44 சதவீத வளர்ச்சியைப் பதிவு செய்தது. 2020 செப்டம்பரில் பெட்ரோலியம் அல்லாத மற்றும் ரத்தினங்கள் மற்றும் நகை ஏற்றுமதியின் மதிப்பு 21.11 பில்லியன் டாலராக இருந்தது. இது செப்டம்பர் 2019’இல் 19.00 பில்லியன் டாலருடன் ஒப்பிடும்போது, ​​11.12 சதவீத வளர்ச்சியைப் பதிவு செய்துள்ளது.

2020-21 ஏப்ரல்-செப்டம்பர் மாதங்களில் பெட்ரோலியம் அல்லாத மற்றும் கற்கள் அல்லாத மற்றும் நகை ஏற்றுமதியின் ஒட்டுமொத்த மதிப்பு 104.35 பில்லியன் டாலராக இருந்தது. இது 2019-20’ஆம் ஆண்டின் இதே காலப்பகுதியில் 118.65 பில்லியன் டாலர்களுடன் ஒப்பிடும்போது, ​​12.05 சதவீத வீழ்ச்சியைக் காட்டுகிறது.

செப்டம்பர் 2020’இல், எண்ணெய் இறக்குமதி 5.82 பில்லியன் டாலராக இருந்தது. இது 2019 செப்டம்பரில் 9.09 பில்லியன் டாலர்களுடன் ஒப்பிடும்போது, ​​35.92 சதவீதம் குறைந்துள்ளது. ஏப்ரல்-செப்டம்பர் 2020-21ல் எண்ணெய் இறக்குமதி 31.85 பில்லியன் டாலராக இருந்தது.

இது கடந்த ஆண்டின் இதே காலப்பகுதியில் 65.20 பில்லியன் டாலர்களுடன் ஒப்பிடும்போது, ​​51.14 சதவீத சரிவைக் காட்டுகிறது. 2020 செப்டம்பரில் எண்ணெய் அல்லாத இறக்குமதி 24.48 பில்லியன் டாலராக மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இது 2019 செப்டம்பரில் 28.61 பில்லியன் டாலராக இருந்தது. இதன் மூலம் 14.41 சதவீதம் சரிவைக் காட்டுகிறது.

2020-21 ஏப்ரல்-செப்டம்பர் மாதங்களில் எண்ணெய் அல்லாத இறக்குமதி 116.83 பில்லியன் டாலராக இருந்தது. இது கடந்த ஆண்டின் இதே காலகட்டத்தில் 182.88 பில்லியன் டாலர்களுடன் ஒப்பிடும்போது, ​​36.12 சதவீதம் சரிவை பதிவு செய்துள்ளது.

எண்ணெய் அல்லாத மற்றும் தங்கம் அல்லாத இறக்குமதிகள் 2020 செப்டம்பரில் 21.80 பில்லியன் டாலராக இருந்தன. இது கடந்த ஆண்டு செப்டம்பரின் 25.14 பில்லியன் டாலர்களுடன் ஒப்பிடும்போது, ​​13.29 சதவீத சரிவைப் பதிவு செய்தது.

இந்நிலையில் ஒட்டுமொத்தமாக கணக்கிடும்போது, ஆறு மாத சரிவுக்குப் பிறகு முதல் முறையாக வர்த்தக ஏற்றுமதி 5.27% அதிகரித்துள்ளது ஏற்றுமதியாளர்களிடையே மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.