ஆரோக்கியம்

கர்ப்பமாக இருக்கும் போது அன்னாசிப்பழம் சாப்பிடக்கூடாது என்று ஏன் சொல்றாங்க தெரியுமா…???

ஒரு பெண் கர்ப்பமாக இருக்கும் போது, இதை செய்ய வேண்டும், இதை செய்யக்கூடாது என்று பல விதமான அட்வைஸ்கள் கொடுக்கப்படும்….