ஃபோக்ஸ்வேகன் 'டைகுன்

கோவையில் ஃபோக்ஸ்வேகன் ‘டைகுன்’ (TAIGUN) காரை அறிமுகப்படுத்தினார்’சகுனி’ நடிகை..!

கோவை: கோவையில் ஃபோக்ஸ்வேகன் ‘டைகுன்’ (TAIGUN) காரை சகுனி திரைப்பட நடிகை ப்ரணிதா இன்று அறிமுகம் செய்து வைத்தார். கோவை…