அக்கா தம்பிக்குள் ஏற்பட்ட சிறிய சண்டையில் சிறுமி தற்கொலை

அக்கா தம்பிக்குள் ஏற்பட்ட சிறிய சண்டையில் சிறுமி தற்கொலை: விளையாட்டு விபரீதமாக மாறிய சோகம்….

சென்னை: அக்கா தம்பிக்குள் ஏற்பட்ட சிறிய சண்டை தற்கொலையில் முடிந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. சென்னை திரு.வி.க நகர்…