அதிசய மரம்

2 கோடி ஆண்டுகள் பழமையான அதிசய மரம்! வியப்பில் விஞ்ஞானிகள்

மத்திய தரைக்கடல் பகுதியின், லெஸ்பேகாஸ் தீவில் ஒரு புராதன மரத்தை கிரேக்க விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடித்துள்ளனர் இந்த மரம், பல ஆயிரம்…