அனுமதி இல்லாமல் மண் அள்ளிய திமுக மாவட்ட கவுன்சிலர்

அனுமதி இல்லாமல் மண் அள்ளிய திமுக மாவட்ட கவுன்சிலர்: எச்சரித்து அனுப்பிய அதிகாரிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க பொதுமக்கள் கோரிக்கை…

திருவாரூர்: திருவாரூர் அனுமதி இல்லாமல் மண் அள்ளிய திமுக மாவட்ட கவுன்சிலர் எச்சரித்து அனுப்பிய அதிகாரிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க…