அனைத்து நிகழ்ச்சிகளும் ரத்து

பிரதமர் மோடியின் அனைத்து நிகழ்ச்சிகளும் ரத்து என தகவல் : தொங்கும் பாலம் விபத்து… அதிகாரிகளுக்கு அதிரடி உத்தரவு!!

குஜராத் மாநிலம் மோர்பி நகரில் மச்சு ஆற்றின் குறுக்கே ஒரு தொங்கு பாலம் அமைக்கப்பட்டு இருந்தது. அந்த பாலம் சுமார்…