அமுத மொழிகள்

சத்திய சாய் பாபா : அமுத மொழிகள்

அகந்தை இன்றி எவன் என்னை நெருங்குகிறானோ அவனுக்கு நான் என்றும் நெருக்கமானவனாகவே இருப்பேன். என்னுடைய சரிதத்தையும் உபதேசங்களையும் படித்தால் பக்தர்கள்…