அமெரிக்காவை சேர்ந்த இளம் பெண்

தினமும் நாய் உச்சாவை குடிக்கும் இளம் பெண்.. எதுக்கு தெரியுமா..

அமெரிக்காவை சேர்ந்த இளம் பெண் ஒருவர், வினோத காரணத்துக்காக தினமும் நாய் மூத்திரத்தை குடித்து வருகிறார். ஏன் என்று தெரிந்து…