அமேஸ்ஃபிட் GTR 2

eSIM வசதியுடன் கூடிய அமேஸ்ஃபிட் GTR 2 ஸ்மார்ட்வாட்ச் அறிமுகம் | விலை & விவரங்கள்

அமேஸ்ஃபிட் GTR 2 LTE ஸ்மார்ட்வாட்சை இரண்டு பிராந்தியங்களில் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இந்த வாட்ச் ஒரு eSim வழியாக LTE அழைப்புக்கான…