அமைச்சர் ஏ.வ. வேலு

விவசாயிகளுக்கு எப்பொழுதுமே உறுதுணையாக இருப்பது திமுக அரசு: பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் ஏ.வ. வேலு பேட்டி…

கள்ளக்குறிச்சி: விவசாயிகளுக்கு எப்பொழுதுமே உறுதுணையாக இருப்பது திமுக அரசு என ரிஷிவந்தியம் தொகுதியில் மழை சேதங்களை பார்வையிட்ட பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர்…

உழைக்கும் பாட்டாளிகள் நிறைந்த இயக்கம் திமுக: அமைச்சர் ஏ.வ. வேலு பேச்சு…

கள்ளக்குறிச்சி: உழைக்கும் பாட்டாளிகள் நிறைந்த இயக்கம் திமுக என்றும், உழைப்பவர்களுக்கு அங்கீகாரம் தரும் இயக்கம் திமுக என அமைச்சர் ஏ.வ….

உழைக்கும் பாட்டாளிகள் நிறைந்த இயக்கம் திமுக: அமைச்சர் ஏ.வ. வேலு பேச்சு…

கள்ளக்குறிச்சி: உழைக்கும் பாட்டாளிகள் நிறைந்த இயக்கம் திமுக என்றும், உழைப்பவர்களுக்கு அங்கீகாரம் தரும் இயக்கம் திமுக என அமைச்சர் ஏ.வ….