அம்மா டிராபி கையுந்து பந்து போட்டி

அம்மா டிராபி கையுந்து பந்து போட்டி: வெற்றி பெற்ற அணிகளுக்கு கோப்பை வழங்கிய எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர்

கரூர்: கரூரில் நடைபெற்ற அம்மா டிராபி கையுந்து பந்து போட்டியில் வெற்றி பெற்ற அணிகளுக்கு போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர்…