அரசியலமைப்பு தினம்

மீண்டும் இந்து நாடாக மாறுகிறதா நேபாளம்..! அரசியலமைப்பு தினத்தன்று முழங்கிய முன்னாள் துணை பிரதமர்..!

செப்டம்பர் 19’ஆம் தேதி நேபாளத்தின் அரசியலமைப்பு தினத்தன்று நேபாளத்தின் முன்னாள் துணைப் பிரதமர் கமல் தாபா, மதச்சார்பற்ற அடையாளத்தைக் கைவிட்டு…