அரசியல் மோதல்

கம்யூனிஸ்ட் கட்சியிலிருந்து வெளியேற்றப்பட்டார் சர்மா ஒலி..! நேபாளத்தில் முற்றும் அரசியல் மோதல்..!

நேபாளத்தின் இடைக்கால பிரதமர் கே.பி.சர்மா ஒலி இன்று கட்சியின் மத்திய குழு கூட்டத்தால் ஆளும் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியிலிருந்து நீக்கப்பட்டார். ஒலி…