அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு இடஒதுக்கீடு

அரசுப் பள்ளி மாணவர்களுக்கு தொழில்படிப்புகளிலும் 7.5 % இடஒதுக்கீடு : தமிழக அமைச்சரவை ஒப்புதல்

சென்னை : அரசுப் பள்ளி மாணவர்களுக்கு தொழில்படிப்புகளிலும் 7.5 சதவீத இடஒதுக்கீடு : தமிழக அமைச்சரவை ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டுள்ளது. சென்னையில்…