அரிய ஓவியம்

இந்த அரிய ஓவியம் எவ்வளவு விலை தெரியுமா? கேட்டா தலை சுத்திடுவீங்க!!

பொட்டிசெல்லியின் அரிய ஓவியம் ஒன்று மிகப்பெரிய தொகைக்கு ஏலம் போய் உள்ளது. எவ்வளவு என கேட்கிறீர்களா.. வெறும் 673 கோடி…