அரிய வகை எறும்பினம்

தமிழகம், கேரள பகுதிகளில் கண்டறியப்பட்டுள்ள அரியவகை எறும்பினங்கள்: ஆய்வில் கண்டுபிடிப்பு..!!

புதுடெல்லி: தமிழகம் மற்றும் கேரள பகுதிகளில் அரியவகை எறும்பினங்கள் கண்டறியப்பட்டுள்ளதாக ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது. இந்தியாவில் புதிதாக இரண்டு அரியவகை எறும்பு…