அலோபதி

ஆயுர்வேதத்திற்கும் அலோபதிக்கும் இருக்கும் முக்கியமான வித்தியாசத்தை பற்றி அறிவோம் வாங்க…!!!

ஆயுர்வேதம் என்பது இந்தியாவில் நிலவும் பாரம்பரிய வகை சிகிச்சையாகும். இது பழங்காலத்திலிருந்தே, அதாவது தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்களுக்கு நடுவில் வாழ்ந்த…