ஆசிய பணக்காரர் பட்டியல்

முதலிடத்தை பிடித்தது அம்பானியா? அதானியா? ஆசிய பணக்காரர்கள் பட்டியல் வெளியானது!!

ஆசிய பணக்காரர்கள் வரிசையில் மீண்டும் முதலிடத்தை பிடித்துள்ளது யார் என்ற பட்டியல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. ரிலையன்ஸ் நிறுவனத்தின் பங்குகளின் மதிப்பு சமீபத்தில்…