ஆண்டுக்கு 1000 டன் மீன் உற்பத்தி

உலகின் அதிக சுவையுள்ள சால்மன் மீன்: துபாயில் செயற்கை பண்ணையில் ஆண்டுக்கு 1,000 டன் மீன் உற்பத்தி..!!

துபாய்: ஸ்காட்லாந்து ஏரிகளை போன்று செயற்கையாக அமைக்கப்பட்ட துபாய் ஜெபல் அலி பண்ணையில் ஆண்டுக்கு 1,000 டன் மீன் உற்பத்தி…