ஆப்கானிஸ்தான் முன்னாள் அமைச்சர்

ஜெர்மனியில் பீட்சா டெலிவரி செய்யும் ஆப்கானிஸ்தான் முன்னாள் அமைச்சர்!!

ஆப்கானிஸ்தான் நாட்டின் முன்னாள் அமைச்சர் ஜெர்மனியில் பீட்சா டெலிவரி செய்யும் காட்சிகள் வெளியாகி ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளன. ஆப்கானிஸ்தான் முழுவதையும் தாலிபான்கள்…