ஆப்ரிக்க

கேமராவை லபக்கிய சிங்கங்கள்! நல்ல வேளை முழுங்கல…

ஜாம்பியாவில் ஆய்வுக்காக அனுப்பப்பட்ட தானியங்கி கேமராவை, தனக்கான இரை என நினைத்த பெண் சிங்கம் ஒன்று, அதனை கடித்து குதறிவிட்டது….