ஆர்டர் செய்யப்பட்ட உணவு

ஆன்லைனில் ஆர்டர் செய்யப்பட்ட உணவை “வழிப்பறி” செய்த திருடர்கள்…

ஸ்வீகியில் ஆர்டர் செய்யப்பட்ட உணவை சிலர் வழிப்பறி செய்து திருடிச்சென்ற சம்பவம் சமீபத்தில் உ.பியில் நடந்துள்ளது. இன்று தொழிற்நுட்பம் வளர்ந்துவிட்டது….