இங்கிலாந்து ரசிகர்

10 மாதங்களாக இலங்கையில் காத்திருக்கும் ஒரே ஒரு இங்கிலாந்து ரசிகர்: அவருக்கு இப்படி ஒரு சிக்கலா!

இங்கிலாந்து இலங்கை அணிகள் மோதும் கிரிக்கெட் தொடரைக் காண சுமார் 10 மாதங்களாகக் காத்திருந்த ஒரு இங்கிலாந்து ரசிகருக்கு அந்த…