இடைவிடாத புகைப்பழக்கம்

30 ஆண்டுகளாக இடைவிடாத புகைப்பழக்கம் – உடலில் நிகழ்ந்த விசித்திர மாற்றம்

30 ஆண்டுகளாக நாள்தோறும் இடைவிடாது சிகரெட் புகைத்து வந்த ஒருவரின் உடல் முழுவதும் அடர் மஞ்சள் நிறத்தில் மாறிய நிகழ்வு,…