இந்திய அணுசக்தி ஒழுங்குமுறை ஆணையம்

கூடங்குளத்திலேயே அணுக்கழிவு மையம் அமைக்க ஒப்புதல்: சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர்கள் எதிர்ப்பு

கூடங்குளத்திலேயே அணுக்கழிவு மையம் அமைக்க இந்திய அணுசக்தி ஒழுங்குமுறை ஆணையம் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் உள்ள கூடங்குளம் அணுமின்…