இயற்கை ப்ளீச்

இந்த இயற்கை ப்ளீச்சை உங்கள் முகத்தில் பயன்படுத்தி இயற்கையான பளபளப்பைப் பெறுங்கள்

முகத்தில் ஒரு பளபளப்பை உருவாக்க, ப்ளீச் முகத்தில் இருந்து அனைத்து பழுப்பு நிறங்களையும் நீக்கி சருமத்தை அழகாகவும் பளபளப்பாகவும் ஆக்குகிறது,…