இரண்டு பெண்களுடன் திருமணம்

‘கட்டுனா அத்தான மட்டும் தா கட்டுவ‘ : ஒரே நேரத்தில் இரண்டு அத்தை மகள்களுடன் திருமணம்.. 90ஸ் கிட்ஸ்களின் சாபம் சும்மா விடுமா..?

தெலுங்கானா : அத்தை மகள்கள் இரண்டு பேரை ஒரே நேரத்தில் ஒரே நேரத்தில் இருமண பெண்களுக்கு தாலி கட்டி மனைவியாக்கிய…