இறப்பில் இணை பிரியாத தம்பதி

இறப்பிலும் இணை பிரியாத தம்பதியினர் : கோவையில் ஒரு சோக சம்பவம்!!

கோவை : அவினாசி அருகே மனைவி இறந்த சில மணி நேரத்தில் கணவனும் உயிரிழந்த சம்பவம் சோகத்தை ஏறடுத்தியுள்ளது. கோவை…