இலங்கை அகதிகள் முகாம்

திருச்சியில் உள்ள இலங்கை அகதிகள் முகாம்களில் அமைச்சர்கள் ஆய்வு….

திருச்சி: திருச்சியில் உள்ள இலங்கை அகதிகள் முகாம்களில் அமைச்சர்கள் நேரில் சென்று பார்வையிட்டு ஆய்வு மேற்கொண்டனர். திருச்சியில் சிறுபான்மையினர் நலன்…