உயிர்பலிக்கு இத்துடன் முற்றுப்புள்ளி வைக்கப்பட வேண்டும்

உயிர்பலிக்கு இத்துடன் முற்றுப்புள்ளி வைக்கப்பட வேண்டும்:சகோதரனாக கேட்கிறேன்: முதலமைச்சர் அறிக்கை

சென்னை: மாணவச் செல்வங்களின் உயிர்ப்பலிக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கவேண்டுமென முதலமைச்சராக மட்டுமின்றி, ஒரு சகோதரனாகவும் கைகளைப் பற்றிக் கேட்டுக்கொள்கிறேன் என முதலமைச்சர்…