உயிர்பிரிந்தும் 5 நாட்களாக படுக்கையில் கிடக்கும் சடலம்

மகன், மருமகள் இருந்தும் ஆதரவற்றுப்போன தாய் : உயிர்பிரிந்தும் 5 நாட்களாக படுக்கையில் கிடக்கும் சடலம்..

காஞ்சிபுரம்: காஞ்சிபுரம் அருகே மகன் மற்றும் மருமகள் இருந்தும் கவனிக்கத் தவறியதால் திடகாத்திரமாக உள்ள தாய் யாருமற்ற அனாதையாக படுக்கையில்…