ஊழல் நிறைந்த நாடுகள்

உலகில் ஊழல் நிறைந்த நாடுகள் இந்தியா மற்றும் நைஜீரியா : பரப்புரையில் சீமான் பேச்சு!!

திருப்பூர் : உலகில் ஊழல் நிறைந்த நாடாக நைஜீரியா மற்றும் இந்தியா உள்ளது என்று தேர்தல் பரப்புரையில் ஈடுபட்ட நாம்…

ஊழல் நிறைந்த நாடுகள் பட்டியல் வெளியீடு..! ஆறு இடங்கள் பின்தங்கிய இந்தியா..!

180 நாடுகளிடையே நடத்தப்பட்ட ஆய்வில், 2020’ஆம் ஆண்டில் ஊழல் நிறைந்த நாடுகளின் பட்டியலில் இந்தியாவின் தரவரிசை ஆறு இடங்கள் குறைந்து 86’வது இடத்திற்கு…