எட்னா எரிமலை வெடிப்பு

இத்தாலியின் எட்னா எரிமலை வெடிப்பு: பாதிப்பு கருதி பொதுமக்கள் வெளியேற்றம்..!!

ரோம்: இத்தாலியில் உள்ள எட்னா எரிமலை வெடித்து நெருப்பு குழம்பை வெளியிட்டு வருகிறது. இத்தாலி நாட்டில் உள்ள சிசிலி நகரில்…