எம்மதமும் சம்மதம்

மதங்களை இணைத்த திருமணம்.!இந்த மதமும் வேண்டாம், அந்த மதமும் வேண்டாம்! இப்படி ஒரு டிவிஸ்ட்டா!!

தெலுங்கானா : கிறிஸ்தவ மணமகனுக்கும், இஸ்லாமிய மணமகளுக்கும் இந்து சம்பிரதாய முறைப்படி மேளதாளம் முழங்க, அக்கினி வளர்த்து, மந்திரம் ஓதி,…