எல்ஜி எக்ஸ்பூம் ON2D

ஒரு ஸ்பீக்கர் போதும் ஊருக்கே சத்தம் கேக்கும்..! எல்ஜி எக்ஸ்பூம் ON2D பார்ட்டி ஸ்பீக்கர் அறிமுகம் | விலை & விவரங்கள்

எல்ஜி இன்று புதிய எல்ஜி எக்ஸ்பூம் ON2D (LG XBOOM ON2D) ஸ்பீக்கரை எல்ஜியின் எக்ஸ்பூம் மாடல் வரம்பில் எக்ஸ்பூம்…