எல்ஜி எர்கோ 4K மானிட்டர்

இந்தியாவில் ரூ.59,999 மதிப்பில் எல்ஜி எர்கோ 4K மானிட்டர்! விவரங்கள் இங்கே

எல்ஜி வியாழக்கிழமை தனது புதிய அல்ட்ராஃபைன் டிஸ்ப்ளே எர்கோ 4K மானிட்டர் ஆன ‘எல்ஜி 32 UN880’ ஐ ரூ.59,999…