எல்லை விவகாரம்

எல்லை விவகாரம் முதல் தடுப்பூசி வரை..! நேதாஜி இருந்திருந்தால் நிச்சயம் பெருமிதம் கொண்டிருப்பார்..! மோடி உரை..!

நேதாஜி சுபாஷ் சந்திரபோஸ் தற்போது இருந்திருந்தால், இந்தியாவின் சுயசார்பு குறித்தும், பாகிஸ்தான் எல்லைக் கட்டுப்பாட்டுக் கோடு முதல் சீன எல்லைக் கட்டுப்பாட்டுக்…