ஏர்கிராஸ் SUV

சிட்ரோயன் C5 ஏர்கிராஸ் SUV இந்தியாவில் வெளியானது!

ஃபிரெஞ்சு நிறுவனமான சிட்ரோயன் இந்திய சந்தைக்கான முதல் தயாரிப்பான C5 ஏர்கிராஸை அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிட்டுள்ளது. புதிய சிட்ரோயன் C5 ஏர்கிராஸ்…