ஏர்டெல் எக்ஸ்ஸ்ட்ரீம் பண்டல்

பிராட்பேண்ட் திட்டங்களுடன் எக்ஸ்ஸ்ட்ரீம் பாக்ஸை வழங்குகிறது ஏர்டெல் !

ஏர்டெல் மீண்டும் ஒரு புதிய சலுகையை அறிவித்துள்ளது. இதில் தனது வாடிக்கையாளர்களுக்கு பிராட்பேண்ட் திட்டங்களுடன் எக்ஸ்ஸ்ட்ரீம் பாக்ஸை வாங்க அனுமதிக்கிறது….

வரம்பற்ற பிராட்பேண்ட் டேட்டா, OTT பயன்பாடுகளுடன் ஏர்டெல் எக்ஸ்ஸ்ட்ரீம் பண்டல் அறிமுகம் | பயனர்கள் மகிழ்ச்சி

ஏர்டெல் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஏர்டெல் எக்ஸ்ஸ்ட்ரீம் பண்டலை (bundle) அறிமுகப்படுத்தப்படுவதாக அறிவித்துள்ளது. இதன் கீழ் பிராட்பேண்ட் டேட்டா மற்றும் டிவி சேனல்கள்…