ஏழு பேர் விடுதலை விவகாரம்

ஏழு பேர் விடுதலையில் ஆளுநர் கபட நாடகம் : மதிமுக, இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் கண்டனம்!!

பேரறிவாளன், சாந்தன், முருகன் உள்ளிட்ட ஏழு பேரின் விடுதலை குறித்து தமிழக அமைச்சரவை செப்டம்பர் 9, 2018 இல் நிறைவேற்றி…