ஐஜி முருகன் கருத்து

”உதவி ஆய்வாளரை கொன்றது கோழைத்தனமான செயல்” : ஐஜி முருகன்…

தூத்துக்குடி : உதவி ஆய்வாளர் பாலு மீது பின்பக்கமாக மோதி கொலை செய்ய வேண்டும் என்ற உள்நோக்கத்தோடு செய்யப்பட்டு இந்த…