ஒன்றரை மணி நேரம் சிலம்பம் சுற்றும் சாதனை நிகழ்ச்சி

76 மாணவர்கள் தொடர்ச்சியாக ஒன்றரை மணி நேரம் சிலம்பம் சுற்றும் சாதனை நிகழ்ச்சி

திண்டுக்கல்: ஆத்தூர் அருகே முன்கள பணியாளர்களுக்கு நன்றி செலுத்தும் விதமாகவும், தடுப்பூசியின் முக்கியத்துவத்தினை உணர்த்தும் விதமாகவும், உலக சாதனைக்காக 76…