ஒற்றுமையுடன் பணியாற்ற வேண்டும்

ஒற்றுமையுடன் தேர்தல் பணியாற்ற வேண்டும் : அதிமுகவினருக்கு ஓ.பி.எஸ் – ஈ.பி.எஸ் அறிவுறுத்தல்!!

சென்னை : அதிமுகவினர் தேர்தலில் ஒற்றுமையுடன் பணியாற்றி வெற்றியடைய செய்ய வேண்டும் என ஓ.பி.எஸ் – இபிஎஸ் கூட்டாக அறிக்கை…