கடற்படை வீரர்களைத் தாக்கும் சட்டம்

கடற்படை வீரர்களைத் தாக்கும் சீனாவின் சட்டம்: ஜப்பான் கடும் எதிர்ப்பு…!!

டோக்கியோ: ஜனவரி 22ம் தேதி சீனா ஓர் சட்டத்தை அமல்படுத்தியது. இதன்படி சீன கடல் எல்லையில் வெளிநாட்டவர்களது கப்பல்கள் உள்ளே…