கடவுள் முருகனுக்கு பதில் ஸ்டாலின்

கடவுள் முருகனுக்கு பதில் ஸ்டாலின் : திமுக., நிர்வாகியின் அலப்பரை

கோவை: கோவையின் வெவ்வேறு பகுதிகளில் ஸ்டாலின் இருக்க பயமேன் என்ற போஸ்டர்களை திமுக நிர்வாகிகள் ஒட்டியுள்ளனர். கடவுள் மறுப்புக் கொள்கை…