கயிற்றில் நடந்த இளைஞர்

70 மீட்டர் உயரம்.. 600 மீட்டர் நீளம் : ஈஃபில் கோபுரத்தில் கயிற்றில் நடந்து சாதனை படைத்த இளைஞர்!!

பிரான்ஸ் : பாரிஸ் பகுதியில் புகழ்பெற்ற ஈஃபில் கோபுரத்தில் இருந்து மறுபுறம் உள்ள கட்டடம் வரை கயிறு மேல் நடந்து…