கருப்பு கவுனி அரிசி

பாரம்பரிய நெல்: இரத்த சோகையை முற்றிலும் குணமாக்கும் கருப்பு கவுனி அரிசி!!!

தினமும் ஒரு பாரம்பரிய அரிசி வகையைப் பற்றி தெரிந்து கொண்டு வருகிறோம். அந்த வகையில் பாரம்பரிய நெல் வகையில் இன்று…