கருப்பு மஞ்சள்

புற்றுநோயை அடியோடு விரட்டியடிக்கும் கருப்பு மஞ்சளின் மகத்தான மருத்துவ குணங்கள்!!!

பொதுவாக கருப்பு மஞ்சள் என்று அழைக்கப்படும் குர்குமா சீசியா உண்மையில் நீல-கருப்பு வேர்த்தண்டுக்கிழங்கு கொண்ட வற்றாத மூலிகையாகும். இது வடகிழக்கு…